HARAM NEDİR?


Haram; gayri meşru, meşru olmayan manasına gelen bir Arapça kelimedir. Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (s.a.v.) in sünnetinin ışığında fakihlerin Haram olduklarında ittifak ettikleri maddeler aşağıda çıkarılmıştır:

 1. Domuz
 2. Kan
 3. Et yiyen hayvanlar
 4. Ölmüş hayvanın parçaları
 5. İslâmi usulle kesilmemiş, eti helâl hayvanlar
 6. Sürüngen ve böcekler
 7. Şarap, Etil alkol ve İspirto

Yukarıda zikredilmiş maddeler Haramdır ve bütün müslümanlar tarafından kaçınılmalıdır.

“Ey İnsanlar! Yeryüzünde temiz ve helâl şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara 168) âyet-i kerimesine dikkat edilirse Cenab-ı Hak bu husuta sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara hitab etmektedir. Ayrıca Maide sûresi üçüncü ayetinde de Cenab-ı Zül Celâl hazretleri iman edenlere şöyle buyurmaktadır:

 

“Leş, kan, domuz eti, Allâh (c.c.)’dan başkası adına kesilenler, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından yenmiş olanlar (canları çıkmadan önce kesmemişseniz) ve dikili taşlar üzerinde boğazlananlar haram’dır.”

Helâl ve haram hususunda İslâm’ın temel kaideleri ise şöyledir:

 1. Helâl eşyanın aslındadır.
 2. Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.) ındır.
 3. Helâl’i haramlaştırmak, Allah (c.c.) ‘a ortak koşmanın eşidir.
 4. Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.
 5. Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır.
 6. Harama götüren herşey haramdır.
 7. Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.
 8. Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz.
 9. Şüpheli olan herşeyden kaçınmak esasdır.
 10. Haram herkes için haramdır.
 11. Zaruretler mahzurları mübah kılar.Haram olma şartları:

Yenmesi haram kılınmış veya kesimi İslami usulle yapılmamış hayvani kaynaklı veya bitkisel olduğu halde alkolle muamele görmüş maddelerden yapılmış katkı maddeleri %100 haram kabul edilir.Şüpheli olma şartları:

Yenmesi haram kılınmış veya İslami usulle kesilip kesilmediği, bitki kökenli olduğu halde alkolle muamele yapılıp yapılmadığı bilinmeyen katkı maddeleri de şüpheli kabul edilir.Counter Website